WOM  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY

BIBLIOTEKI  PEDAGOGICZNEJ

KOHA

    Ludowość u Mickiewicza : praca zbiorowa / / pod red. Juliana Krzyżanowskiego i Ryszarda Wojciechowskiego.
    Warszawa : Państ. Inst. Wydawniczy, 1958 575 s. ; 24 cm.
    (Z Prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk)
    (Z Prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk)

Ludowość
Mickiewicz, Adam (1798-1855)
Poezja polska

   
KG.985        UKD: 398.3:821.162.1(091) Mickiewicz A.:821.162.1(091)::0/9