WOM  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY

BIBLIOTEKI  PEDAGOGICZNEJ

KOHA

    Piśmiennictwo o Henryku Sienkiewiczu : materiały bibliograficzne / / oprac. Julian Krzyżanowski ; przy współudz. Zbigniewa Daszkowskiego.
    Warszawa : Państ. Inst. Wydawniczy, 1955 468 s. ; 21 cm.
    (Dzieła / Henryk Sienkiewicz ; t. 60)
    (Dzieła / Henryk Sienkiewicz t. 60)

Sienkiewicz, Henryk (1846-1916)

   
KG.1121        UKD: 016:82:821.162.1(091) Sienkiewicz H.