WOM  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY

BIBLIOTEKI  PEDAGOGICZNEJ

KOHA

Kawecki, Kazimierz.

    Przestrzenne pomoce dydaktyczne / / K. Kawecki, J. Makowski, W. Torbus.
    Warszawa : Państ. Wydaw. Szk. Zawodowego, 1972 270 s. : il. ; 21 cm.
    (Biblioteka Kształcenia Zawodowego)
    (Biblioteka Kształcenia Zawodowego)

Nauczanie
Pomoce dydaktyczne

   
KG.3443        UKD: 377.13:377.164/.169