WOM  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY

BIBLIOTEKI  PEDAGOGICZNEJ

KOHA

    Technik analityk 2146 : program nauczania dla zawodu : dla technikum na podbudowie programowej szkoły podstawowej, szkoły policealnej na podbudowie programowej liceum ogólnokształcącego, szkoła policealna na podbudowie programowej szkoły ogólnokształcącej / / Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Badań Edukacyjnych.
    Warszawa : IBE, 1998 135 s. ; 21 cm.
    (Biblioteka Programów Nauczania dla Szkół Zawodowych)
    (Biblioteka Programów Nauczania dla Szkół Zawodowych)
    ISBN 83-87715-28-x


Analiza lekarska

   
PN.1312        UKD: 373.6:373.5(073)