WOM  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY

BIBLIOTEKI  PEDAGOGICZNEJ

KOHA

Dejnarowicz, Czesław.

    Wśród wychowanków : notatki z dziennika wychowawcy / / Czesław Dejnarowicz.
    Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedagogiczne, 1976 156 s. ; 20 cm.

Dziecko
Dziecko trudne
Pogotowie opiekuńcze
Pamiętniki polskie

   
KG.6576        UKD: 37.018.3:364.65-053.2:364.65-053.6:929-051 A/Z