WOM  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY

BIBLIOTEKI  PEDAGOGICZNEJ

KOHA

    Renowator zabytków architektury 5209 : program nauczania dla zawodu : dla liceum zawodowego na podbudowie szkoły podstawowej, szkoły policealnej na podbudowie programowej liceum ogólnokształcącego / / Ministerstwo Edukacji Narodowej. Instytut Badań Edukacyjnych.
    Warszawa : IBE, 1998 46 s. ; 21 cm.
    (Biblioteka Programów Nauczania dla Szkół Zawodowych)
    (Biblioteka Programów Nauczania dla Szkół Zawodowych)
    ISBN 83-87925-18-7


Architektura

   
PN.179        UKD: 377.5(073)+377.6(073)