WOM  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY

BIBLIOTEKI  PEDAGOGICZNEJ

KOHA

    Technik urządzeń sanitarnych 2134 : program nauczania dla zawodu : dla technikum na podbudowie programowej szkoły podstawowej, technikum na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej na podbudowie programowej liceum ogólnokształcącego / / Ministerstwo Edukacji Narodowej. Instytut Badań Edukacyjnych.
    Warszawa : IBE, 1998 170 s. ; 21 cm.
    (Biblioteka Programów Nauczania dla Szkół Zawodowych)
    (Biblioteka Programów Nauczania dla Szkół Zawodowych)
    ISBN 83-87715-56-5


Instalacje sanitarne

   
PN.166        UKD: 377.5(073)+377.6(073)