WOM  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY

BIBLIOTEKI  PEDAGOGICZNEJ

KOHA

    Nauczanie języka polskiego w szkołach podstawowych i średnich : referaty z konferencji naukowo-dydaktycznej w Koninie (26-27 III 1979 r.) / / [zespół red. Marian Pietraszewski et al.] ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Filologii Polskiej, Kuratorium Oświaty i Wychowania w Koninie, Ośrodek Naukowo-Kulturalny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Urzędu Wojewó.
    Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 1981 64 s. : rys. ; 24 cm.

Język polski

   
KG.17301        UKD: 372.881.116.21(072.2):372.881.116.21(072.3.053.7)