WOM  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY

BIBLIOTEKI  PEDAGOGICZNEJ

KOHA

    Inwentarz nowy praw, traktatow y konstytucyi koronnych y W[ielkiego] X[ięstwa] Lit[ewskiego] w czasie bezkrolewia r. 1764 y za panowania [...] Stanisława Augusta do roku 1780 uchwalonych, na wzor inwentarza dawnieyszego ułożony / / przez Teodora Ostrowskiego.
    W Warszawie : W Drukarnii J.K.Mci i Rzeczypospolitey u XX. Scholarum Piarum, 1782    
Na s. 1 tyt.: Inwentarz praw, traktatow y konstytucyi koronnych y W. X. Lit. od Seymu Konwokacyinego w r. 1764 aż do Seymu w r. 1780 uchwalonych : równie do Edycyi pojedyńczo wyszłych, iako y do poźnieyszey w Woluminach Siodmym y Osmym zamkniętey, przystosowany.    
Na s. [353] inf. o s. wydrukowanych dodatkowo


Prawo

   
KG.34736        UKD: 34(438)