WOM  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY

BIBLIOTEKI  PEDAGOGICZNEJ

KOHA

Burewicz, Andrzej (w 25 rekordach)


 1. Burewicz, Andrzej
 1. Azot w ekosystemie : edukacyjny program multimedialny / Burewicz, Andrzej.
 2. Chemia i my : gimnazjum : program nauczania / Burewicz, Andrzej.
 3. Chemia z elementami ekologii : multimedialny podręcznik dla gimnazjum Gulińska, Hanna.
 4. Doświadczenia chemiczne /
 5. Doświadczenia chemiczne. Cz. 1, Dla szkół podstawowych / Burewicz, Andrzej.
 6. Doświadczenia chemiczne. Cz. 2, Dla szkół średnich / Burewicz, Andrzej.
 7. Dydaktyka chemii /
 8. Dydaktyka chemii /
 9. Działanie tlenku siarki (IV) na środowisko : edukacyjny program multimedialny / Burewicz, Andrzej.
 10. Edukacyjne programy komputerowe w nauczaniu chemii /
 11. Eutrofizacja wód śródlądowych : edukacyjny program multimedialny / Burewicz, Andrzej.
 12. Najważniejsze zastosowania pierwiastków i związków chemicznych /
 13. Najważniejsze zastosowania pierwiastków i związków chemicznych /
 14. Niektóre problemy dydaktyki chemii : kurs audiowizualny / Gulińska, Hanna.
 15. Od probówki do multimediów, czyli Jak stosować komputery w nauczaniu chemii / Burewicz, Andrzej.
 16. Otrzymywanie oraz właściwości pierwiastków i związków chemicznych : doświadczenia chemiczne /
 17. Otrzymywanie oraz właściwości pierwiastków i związków chemicznych : doświadczenia chemiczne /
 18. Otrzymywanie oraz właściwości pierwiastków i związków chemicznych : doświadczenia chemiczne /
 19. Właściwości fizyczne pierwiastków i związków chemicznych ; Wybrane zagadnienia z chemii /
 20. Właściwości fizyczne pierwiastków i związków chemicznych /
 21. Wybrane zagadnienia z chemii : filmowa encyklopedia podstawowych haseł chemicznych /
 22. Wybrane zagadnienia z ochrony środowiska : chemia a niektóre problemy ekologii /
 23. Wybrane zagadnienia z ochrony środowiska : chemia a niektóre problemy ekologii /
 24. Wybrane zagadnienia z ochrony środowiska : chemia a niektóre problemy ekologii /
 25. Wybrane zagadnienia z ochrony środowiska : chemia a niektóre problemy ekologii /