WOM  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY

BIBLIOTEKI  PEDAGOGICZNEJ

KOHA

Szukałeś: 100a = Lenart, Witold . Znalezione 51

1 2 3 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 51

  Egz.
Dost./Ogl.

Człowiek w społeczeństwie dawniej i dziś : program nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie dla zasadniczych szkół zawodowych / Wiesław Zdziabek.
Poznań : eMpi2, 2003

Miejsce: PIP książka
0/1

Dyrektor szkoły : pracodawca, menedżer, pracownik : poradnik prawnoorganizacyjny / Tadeusz Komorowski.
Poznań : eMpi2, 2008

Miejsce: PIP książka
1/1

Dyrektor szkoły w roli pracodawcy : poradnik prawno-organizacyjny / Tadeusz Komorowski, Józef Pielachowski. Wyd. 2, aktual. do 31 marca 2000 r
Poznań : eMpi2, 2000

Miejsce: PIP książka
1/1

Edukacja europejska : program realizacji ścieżki edukacyjnej na poziomie licealnym / Jerzy J. Parysek, Tomasz Kaczmarek.
Poznań : eMpi2, 2002

Miejsce: PIP książka
0/1

Edukacja filmowa w szkole / Ewa Szczepańska.
Poznań : eMpi2, 2001.

Miejsce: MAG PIP WYPS książka
1/1

Elementarz życia gospodarczego : program nauczania wychowania do aktywnego udziału w życiu gospodarczym w gimnazjum / Marian Pietraszewski.
Poznań : eMpi2, 2001

Miejsce: PIP książka
0/1

Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska : program nauczania dla zasadniczych szkół zawodowych / Elżbieta Domżała, Adriana Garczyńska.
Poznań : eMpi2, 2003

Miejsce: PIP książka
0/1

Informatyka : program nauczania dla liceów ogólnokształcących / Anna Korchut, Sławomir Żaboklicki.
Poznań : eMpi2, 2003

Miejsce: PIP książka
0/1

Jak badać i podnosić jakość pracy szkoły? : poradnik dla dyrektorów, rad pedagogicznych i organów nadzorujących szkoły / Marek Durda, Jadwiga Maciejewska.
Poznań : eMpi2, 2002.

Miejsce: CZS MAG PIP książka
1/2

Jak działać na rynku : program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych / Marian Pietraszewski.
Poznań : eMpi2, 2003

Miejsce: PIP książka
0/1

Kompetencje menedżera oświaty : poradnik dla dyrektorów szkół i innych placówek edukacyjnych oraz pracowników prowadzących i nadzorujących / Lechosław Gawrecki.
Poznań : eMpi2, 2003

Miejsce: PIP książka
1/1

Liczby, wzory, figury : program nauczania matematyki dla zasadniczych szkół zawodowych / Kinga Gałązka.
Poznań : eMpi2, 2002

Miejsce: PIP książka
0/1

Mądrość podzielona : program realizacji ścieżki Edukacja filozoficzna dla liceów i techników / Janusz Wojczakowski.
Poznań : eMpi2, 2003

Miejsce: PIP książka
0/1

Nadzór pedagogiczny i organizacyjny nad szkołami i placówkami oświatowymi : zadania, przepisy i procedury / Tomasz Olejniczak, Józef Pielachowski.
Poznań : eMpi2, 2004

Miejsce: MAG PIP książka
1/2

Naucz się dziwić : program nauczania języka polskiego w gimnazjum / Barbara Kasprzakowa, Paweł Nowakowski.
Poznań : eMpi2, 2000

Miejsce: MAG PIP książka
1/2

Nauczyciel i jego warsztat pracy : poradnik organizacyjno-prawny nie tylko dla młodych nauczycieli / Ireneusz Król, Józef Pielachowski. Wyd. 2 zaktual
Poznań : eMpi2, 1997

Miejsce: PIP książka
0/1

Nowy model kształcenia zawodowego poprzez licea profilowane : poradnik dla dyrektorów i nauczycieli liceów profilowanych oraz pracowników organów je prowadzących i nadzorujących / pod red. Janusza Moosa.
Poznań : eMpi2, 2002

Miejsce: MAG PIP książka
1/2

Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą : poradnik dla dyrektorów szkół oraz pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły / Józef Pielachowski. Wyd. 4
Poznań : eMpi2, 2004

Miejsce: PIP książka
1/1

Organizacja, kierowanie i nadzór pedagogiczny w szkole : poradnik dla dyrektorów szkół oraz pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły / Józef Pielachowski.
Poznań : eMpi2, 2007

Miejsce: PIP książka
0/1
 

Rezultaty od 1 do 19 z 51

Spróbuj innego zapytania używając