WOM  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY

BIBLIOTEKI  PEDAGOGICZNEJ

KOHA

Szukałeś: 100a = Lenart, Witold . Znalezione 16

Rezultaty od 1 do 16 z 16

  Egz.
Dost./Ogl.

Filozofia, kultura, wychowanie / Sergiusz Hessen ; wstęp Tadeusz Nowacki ; wybór i oprac. Maria Hessenowa ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych.
Wrocław [etc.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1973

Miejsce: MAG książka
1/1

Kształcenie zawodowe : problematyka ogólna i badanie przydatności absolwentów / pod red. Tadeusza Nowackiego ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych i Psychologicznych.
Wrocław [etc.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1969

Miejsce: CZYT MAG książka
1/2

Moja przygoda pedagogiczna : o szkole polskiej nieco inaczej / Wiktor Ambroziewicz ; przygot. do dr. Tadeusz W. Nowacki.
Warszawa : Wydaw. Wyż. Szkoły Pedagogicznej Tow. Wiedzy Powszechnej, 2000

Miejsce: MAG książka
1/1

Pedagogika pracy / Z. 9 [Kol. red. Tadeusz W. Nowacki (przewodn.) et al.] ; Instytut Kształcenia Zawodowego.
Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedagogiczne, 1985

Miejsce: MAG książka
1/1

Pedagogika pracy / pod red. Kazimiery Korabiowskiej-Nowackiej i Tadeusza Nowackiego ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych.
Wrocław [etc.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1981

Miejsce: CZYT MAG książka
2/3

Pedagogika pracy : problematyka i przegląd badań / pod red. Tadeusza W. Nowackiego ; Instytut Kształcenia Zawodowego.
Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedagogiczne, 1982

Miejsce: MAG książka
1/1

Pisma i wypowiedzi pedagogiczne / Stanisław Staszic ; oprac., wstępem i koment. opatrzył Tadeusz Nowacki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych.
Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1956

Miejsce: MAG książka
1/1

Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego / [aut. Rudolf Ahnert et al. ; red. nauk. wyd. pol. Tadeusz W. Nowacki ; przetł. z niem.].
Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedagogiczne, 1981

Miejsce: MAG książka
1/1

Przykłady tekstów programowanych / [poszczególne rozdz. oprac. Tadeusz Nowacki et al.]. Wyd. 2 popr
Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedagogiczne, 1974

Miejsce: MAG książka
1/1

Przykłady tekstów programowanych z matematyki : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Nowackiego ; [aut. Lucyna Kosmala et al.] ; Instytut Pedagogiki.
Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Szkolnych, 1972

Miejsce: MAG książka
1/1

Słownik pedagogiki pracy / pod red. Lidii Koczniewskiej-Zagórskiej, Tadeusza W. Nowackiego, Zygmunta Wiatrowskiego ; Ministerstwo Oświaty i Wychowania. Instytut Kształcenia Zawodowego.
Wrocław [etc.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1986

Miejsce: CZYT MAG książka
2/3

Szkoły eksperymentalne w Polsce : 1900-1964 / Stanisław Dobrowolski, Tadeusz Nowacki.
Warszawa : Nasza Księgarnia, 1966

Miejsce: MAG książka
1/1

W poszukiwaniu podstaw pedagogiki : Zygmunt Mysłakowski (1890-1971) : praca zbiorowa / pod red. nauk. Tadeusza W. Nowackiego.
Warszawa : Inst. Badań Edukacyjnych : 1999

Miejsce: MAG książka
1/1

Zajęcia praktyczno-techniczne w nauczaniu matematyki, biologii, geografii / pod red. Tadeusza Nowackiego ; Instytut Pedagogiki.
Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Szkolnych, 1964

Miejsce: MAG książka
1/1

Zawody i specjalności nauczane w systemie kształcenia zawodowego / [materiał oprac. Lidia Koczniewska-Zagórska, Barbara Trocińska, Marek Tuszyński] ; pod red. Tadeusza W. Nowackiego i Marka Tuszyńskiego ; Instytut Kształcenia Zawodowego.
Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedagogiczne, 1980

Miejsce: MAG książka
1/1

Zawody i specjalności szkolnictwa zawodowego : przewodnik encyklopedyczny / red. nauk. Tadeusz Nowacki, Ludwik Kołkowski ; Instytut Kształcenia Zawodowego.
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1973

Miejsce: MAG książka
2/2
   

Rezultaty od 1 do 16 z 16

Spróbuj innego zapytania używając