WOM  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY

BIBLIOTEKI  PEDAGOGICZNEJ

KOHA

Szukałeś: 100a = Woźniak, Czesław . Znalezione 78

<<Poprzednie 1 2 3 4 5 Następne >>

Rezultaty od 39 do 57 z 78

  Egz.
Dost./Ogl.

Polski Słownik Biograficzny Służewski Jan - Smolka Stanisław / T. 39 Polska Akademja Umiejętności ; [Kom. Red. Władysław Konopczyński - red. gł. et al.].
Kraków : PAU, 1999

Miejsce: CZYT książka
0/1

Polski Słownik Biograficzny Sokołowski Marian - Sołłohub Józef / T. 40 Polska Akademja Umiejętności ; [Kom. Red. Władysław Konopczyński - red. gł. et al.].
Kraków : PAU, 2000

Miejsce: CZYT książka
0/1

Polski Słownik Biograficzny Songin Józef - Sowiński Ignacy / T. 40 Polska Akademja Umiejętności ; [Kom. Red. Władysław Konopczyński - red. gł. et al.].
Kraków : PAU, 2001

Miejsce: CZYT książka
0/1

Polski Słownik Biograficzny Rząśnicki Adolf - Sapieha Jan / T. 34, Polska Akademja Umiejętności ; [Kom. Red. Władysław Konopczyński - red. gł. et al.].
Kraków : PAU, 1992

Miejsce: CZYT książka
0/1

Polski Słownik Biograficzny Sapieha Jan - Schroeder Eliasz / T. 35, Polska Akademja Umiejętności ; [Kom. Red. Władysław Konopczyński - red. gł. et al.].
Warszawa ; PAN. IH, 1994

Miejsce: CZYT książka
0/1

Polski Słownik Biograficzny : uzupełnienia i sprostowania do tomów I-XL / [red. nacz. Henryk Markiewicz] ; Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności.
Kraków : PAN. IH [Instytut Historii], 2002

Miejsce: CZYT książka
0/1

Pozytywizm / Henryk Markiewicz. Wyd. 4
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999

Miejsce: CZYT MAG książka
1/2

Pozytywizm / Henryk Markiewicz.
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1978

Miejsce: MAG książka
7/7

Pozytywizm / Henryk Markiewicz. Wyd. 2
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1980

Miejsce: MAG książka
3/3

Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa / pod red. Henryka Markiewicza i Janusza Sławińskiego.
Kraków : Wydaw. Literackie, 1976

Miejsce: MAG książka
2/2

Problemy teorii literatury w Polsce międzywojennej / [wyboru prac dokonał Henryk Markiewicz].
Wrocław [etc.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1982

Miejsce: MAG książka
2/2

Problemy teorii literatury. Prace z lat 1975-1984 / Seria 3, [wyboru prac dokonał Henryk Markiewicz].
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988.

Miejsce: MAG książka
3/3

Problemy teorii literatury. Ser. 1, Prace z lat 1947-1964 / [wyboru dokonał Henryk Markiewicz]. Wyd. 2 poszerz
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987.

Miejsce: MAG WYPS książka
2/2

Problemy teorii literatury. Ser. 2 / [wyboru prac dokonał Henryk Markiewicz].
Wrocław [etc.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1976

Miejsce: MAG książka
3/3

Problemy teorii literatury. Ser. 2, Prace z lat 1965-1974 / [wyboru dokonał Henryk Markiewicz]. Wyd. 2 poszerz
Wrocław [etc.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1987

Miejsce: MAG książka
2/2

Przekroje i zbliżenia dawne i nowe : rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze / Henryk Markiewicz.
Warszawa : Państ. Inst. Wydawniczy, 1976

Miejsce: MAG książka
2/2

Skrzydlate słowa / Henryk Markiewicz, Andrzej Romanowski.
Warszawa : Państ. Inst. Wydawniczy, 1990

Miejsce: CZYT książka
0/1

Śladami Wokulskiego : przewodnik literacki po warszawskich realiach "Lalki" / Stefan Godlewski, Ludwik B. Grzeniewski, Henryk Markiewicz ; książkę skomponował, opatrzył wstępem i posłowiem Ludwik B. Grzeniewski.
Warszawa : Czytelnik, 1957

Miejsce: MAG książka
2/2

Stanisław Pigoń - człowiek i dzieło : charakterystyki, wspomnienia, materiały : praca zbiorowa / pod red. Henryka Markiewicza, Marii Rydlowej, Tadeusza Ulewicza.
Kraków : Wydaw. Literackie, 1972

Miejsce: MAG książka
1/1

Rezultaty od 39 do 57 z 78

Spróbuj innego zapytania używając