WOM  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY

BIBLIOTEKI  PEDAGOGICZNEJ

KOHA

Szukałeś: 100a = Woźniak, Czesław . Znalezione 36

1 2 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 36

  Egz.
Dost./Ogl.

"...bolem śmiertelnym ściśnione mam serce..." : rozpacz oświeconych u źródeł przełomu w poezji polskiej w latach 1793-1805 / Piotr Żbikowski ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
Wrocław : Leopoldinum, 1998

Miejsce: MAG książka
1/1

"Głos prawdy i sumienie" : Kościół w pismach Cypriana Norwida / Ryszard Zajączkowski ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
Wrocław : Leopoldinum, 1998

Miejsce: MAG książka
1/1

Biblia ludowa : interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej / Magdalena Zowczak ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
Wrocław : Funna, 2000

Miejsce: MAG książka
1/1

Dzieje Prusów / Łucja Okulicz-Kozaryn ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Wyd. 3
Wrocław : Funna, 2000

Miejsce: MAG książka
1/1

Filozofia Stanisława Ignacego Witkiewicza / Maciej Soin ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
Wrocław : Leopoldinum, 1995

Miejsce: MAG książka
1/1

Gladiatorzy i polityka : igrzyska w okresie późnej republiki rzymskiej / Dariusz Słapek ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
Wrocław : Leopoldinum, 1995

Miejsce: MAG książka
1/1

Gubernatorzy rosyjscy w Królestwie Polskim [1863-1915] : szkic do portretu zbiorowego / Łukasz Chimiak ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
Wrocław : Funna, 1999

Miejsce: MAG książka
1/1

Heurystyka filozoficzna / Jan Hartman ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
Wrocław : Leopoldinum, 1997

Miejsce: MAG książka
1/1

Historia, kultura, metafora : powstanie nieklasycznej historiografii / Wojciech Wrzosek ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
Wrocław : Leopoldinum, 1995

Miejsce: MAG książka
1/1

Historiografia polska doby romantyzmu / Andrzej Wierzbicki ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
Wrocław : Funna, 1999

Miejsce: MAG książka
1/1

Inżynieria dusz : literatura realizmu socjalistycznego w planie "propagandy monumentalnej" / Wojciech Tomasik ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
Wrocław : Leopoldinum, 1999

Miejsce: MAG książka
1/1

Ironia i miłość : neopragmatyzm Richarda Rorty'ego w kontekście sporu o postmodernizm / Andrzej Szahaj ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
Wrocław : Leopoldinum, 1996

Miejsce: MAG książka
1/1

Język modernizmu : prolegomena historycznoliterackie / Ryszard Nycz ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
Wrocław : Leopoldinum, 1997

Miejsce: MAG książka
1/1

Klątwa : rzecz o ludowej magii słowa / Anna Engelking ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
Wrocław : Funna, 2000

Miejsce: MAG książka
1/1

Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety / Bogusława Budrowska ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
Wrocław : Funna, 2000

Miejsce: MAG książka
1/1

Między Królem Duchem a mieszczaninem : obraz bohatera narodowego w piśmiennictwie polskim przełomu XIX i XX w. : (1890-1914) / Magdalena Micińska ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
Wrocław : Leopoldinum, 1995

Miejsce: MAG książka
1/1

Na szlakach Orientu : handel między Polską a Imperium Osmańskim w XVI-XVIII wieku / Andrzej Dziubiński : Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Wyd. 2
Wrocław : Leopoldinum, 1998

Miejsce: MAG książka
1/1

Naśladowanie i twórczość : renesansowe teorie imitacji, emulacji i przekładu / Agnieszka Fulińska ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
Wrocław : Leopoldinum, 2000

Miejsce: MAG książka
1/1

Nauka a nieświadomość : filozofia nauki wobec kontekstu tworzenia / Alina Motycka ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
Wrocław : Leopoldinum, 1998

Miejsce: MAG książka
1/1
 

Rezultaty od 1 do 19 z 36

Spróbuj innego zapytania używając