WOM  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY

BIBLIOTEKI  PEDAGOGICZNEJ

KOHA

Szukałeś: 100a = Lenart, Witold . Znalezione 80

Autorzy:

 

Oddziały:

 

Seria:

[ więcej ]

 

Rok:

 

Język dok.:

<<Poprzednie 1 2 3 4 5 Następne >>

Rezultaty od 39 do 57 z 80

  Egz.
Dost./Ogl.

Polska i Polacy / wyboru dokonał oraz wstępem poprzedził Bogdan Suchodolski.
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1981

Miejsce: MAG książka
1/1

Problematyka pedagogiczna współczesnej cywilizacji / [red. nauk. Bogdan Suchodolski] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych i Psychologicznych.
Wrocław [etc.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1970

Miejsce: CZYT książka
0/1

Problemy współczesnej cywilizacji : (uzupełniający przedmiot nauczania) : program liceum ogólnokształcącego oraz liceum zawodowego i technikum / [projekt programu oprac. Bogdan Suchodolski] ; Ministerstwo Oświaty i Wychowania. Instytut Programów Szkolnych.
Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedagogiczne, 1986

Miejsce: MAG książka
1/1

Renesans, oświecenie, romantyzm i inne studia z historii kultury / Zygmunt Łempicki ; przedm. poprzedził Bogdan Suchodolski.
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1966

Miejsce: MAG książka
1/1

Rocznik Pedagogiczny Oświata i pedagogika w Polsce i na świecie 1971 / T. 1, [Kom. Red. Bogdan Suchodolski (red. nacz.) et al.] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych.
Wrocław [etc.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1974

Miejsce: CZYT książka
0/1

Rocznik Pedagogiczny / T. 3 [Kom. Red. Bogdan Suchodolski (red. nacz.) et al.] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych.
Wrocław [etc.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1975

Miejsce: CZYT książka
0/1

Rocznik Pedagogiczny / T. 2 [Kom. Red. Bogdan Suchodolski (red. nacz.) et al.] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych.
Wrocław [etc.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1974

Miejsce: CZYT książka
0/1

Rozwój pedagogiki w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej : praca zbiorowa / pod red. Bogdana Suchodolskiego ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych.
Wrocław [etc.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1965

Miejsce: MAG książka
1/1

Społeczeństwo nauki / John Ziman ; przeł. [z ang.] ; przedm. opatrzył Bogdan Suchodolski.
Warszawa : Państ. Inst. Wydawniczy, 1972

Miejsce: MAG książka
1/1

Społeczna funkcja wychowania : materiały do studiów pedagogicznych / wstęp i red. Bogdan Suchodolski, Wincenty Okoń.
Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Szkolnych, 1959

Miejsce: MAG książka
1/1

Strategia życia : materiały : rozważania i dyskusje na sympozjum w Jabłonnie / pod red. Bogdana Suchodolskiego ; Polska Akademia Nauk. Komitet Badań i Prognoz "Polska 2000". Komisja Kultury, Kształcenia i Wychowania.
Wrocław [etc.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1983

Miejsce: MAG książka
1/1

Studia nad pedagogiką XX wieku / wstęp i red. Wincenty Okoń, Bogdan Suchodolski.
Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Szkolnych, 1962

Miejsce: MAG książka
1/1

Studia Pedagogiczne / T. 2 pod red. Bogdana Suchodolskiego ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych.
Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1955

Miejsce: CZYT MAG książka
1/2

Studia Pedagogiczne / T. 3 pod red. Bogdana Suchodolskiego ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych.
Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1956

Miejsce: CZYT MAG książka
1/2

Studia Pedagogiczne / T. 1 pod red. Bogdana Suchodolskiego ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych.
Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1954

Miejsce: CZYT książka
0/1

Szkic obrazu postępu ducha ludzkiego poprzez dzieje / Antoine Nicolas Condorcet ; wstępem poprzedził Bogdan Suchodolski ; [Polska Akademia Nauk. Komitet Filozoficzny ; przekł. z fr.].
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1957

Miejsce: MAG książka
1/1

Szkoła twórcza : podstawy teoretyczne i drogi urzeczywistnienia nowej szkoły / Henryk Rowid ; wstępem opatrzył Bogdan Suchodolski.
Warszawa : Książka i Wiedza, 1958

Miejsce: MAG książka
1/1

Wielka dydaktyka / Jan Amos Komeński ; wstępem i koment. opatrzył Bogdan Suchodolski ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych.
Wrocław : Zakł. im. Ossolińskich, 1956

Miejsce: MAG książka
2/2

Wielka encyklopedia powszechna PWN In - Kons / [T.] 5, [Kom. Red. przewodn. Bogdan Suchodolski et al.].
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1965

Miejsce: CZYT książka
0/1

Rezultaty od 39 do 57 z 80

Spróbuj innego zapytania używając