WOM  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY

BIBLIOTEKI  PEDAGOGICZNEJ

KOHA

Szukałeś: 100a = Woźniak, Czesław . Znalezione 18

Autorzy:

[ więcej ]

 

Oddziały:

 

Seria:

[ więcej ]

 

Rok:

 

Język dok.:

Rezultaty od 1 do 18 z 18

  Egz.
Dost./Ogl.

Biernat i inni / Teresa Michałowska.
Warszawa : Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Wydawnictwo, 2016.

Miejsce: MAG książka
1/1

Calvinismus hoc est Errorum zwinglio-calvinianorum methodica enumeratio & brevis, pia et modesta refutatio, [...] / dn. Johanne Gisenio [...]. Editio II
Giessae Hessorum : typis Nicolai Hampelii, 1627

Miejsce: DZO książka
0/1

Czytanie Kniaźnina / pod redakcją Bożeny Mazurkowej i Tomasza Chachulskiego.
Warszawa : Fundacja Akademia Humanistyczna : 2010.

Miejsce: MAG książka
1/1

Enarrationes piae, doctae et catholicae, in epistolam D. Pauli ad Romanos : in quibus et contenta et iuxta sacram doctrinam et orthodoxam fidem... : accedunt et tractationes peculiares, de Mysteria Sacratissimae Trinitatis, de tempore quo Petrus extitit R / per Iacobum Naclantum.
Venetiis : apud Iosephum Vicentinum, 1557

Miejsce: DZO książka
0/1

Epigrammatum liber = Księga epigramatów / Maciej Kazimierz Sarbiewski ; wydały i przełożyły Magdalena Piskała i Dorota Sutkowska.
Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo : 2003.

Miejsce: MAG książka
1/1

Epody ; Satyry ; Listy / Horacy ; przełożył i wstępem opatrzył Stefan Gołębiowski.
Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1980.

Miejsce: MAG książka
1/1

Gawędy ; Listy ; Sztuka poetycka / Kwintus Horacjusz Flakkus ; tekst łaciński do druku przygotował, wyboru przekładu dokonał, przedmową, życiorysem poety, wersyfikacją i komentarzem opatrzył Oktawiusz Jurewicz.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich- Wydawnictwo, 1988.

Miejsce: MAG książka
2/2

Gawędy ; Listy ; Sztuka poetycka / Kwintus Horacjusz Flakkus ; tekst łaciński do druku przygotował, wyboru przekładu dokonał, przedmową, życiorysem poety, wersyfikacją i komentarzem opatrzył Oktawiusz Jurewicz.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN. 2000.

Miejsce: MAG książka
1/1

Iuvenis Romanus : czytanki łacińskie dla kl. II-ej gimnazjów ogólnokształcących / J. Kowalski, M. Golias.
Lwów : Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, 1935.

Miejsce: MAG książka
0/1

Język łaciński : podręcznik dla lektoratów szkół wyższych / Oktawiusz Jurewicz, Lidia Winniczuk, Janina Żuławska. Wyd. 21.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.

Miejsce: MAG książka
1/1

O łacinie tylko dobrze = De lingua latina nil nisi bene : język łaciński i grecko-łacińskie dziedzictwo kulturowe we współczesnej Europie / Marek Hermann.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, copyright 2014.

Miejsce: MAG książka
1/1

Odrodzona w oyczystym języku Farsalia Lukana to jest Woyna domowa Rzymska, z argumentami Sewera Sulpicyusza, y supplementami roznych ofiarowana [...] Władysławowi z Krzywonogi Łosiowi, wojewodzie pomorskiemu [...] / od jednego przetłumaczona Polaka, ktorego imię następuiące wyrażaią wiersze [...].
W Oliwie : [...] drukuwał [!] Joannes Jacobus Textor, factor, [1691].

Miejsce: DZO książka
0/1

Ody i epody / Kwintus Horacjusz Flakkus ; tekst łaciński do druku przygotował, wyboru przekładu dokonał, przedmową, życiorysem poety, wersyfikacją i komentarzem opatrzył Oktawiusz Jurewicz.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1986.

Miejsce: MAG książka
2/2

Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce : pierwsi królowie elekcyjni / Juliusz Nowak-Dłużewski.
Warszawa : Instytut Wydawniczy "Pax", 1969.

Miejsce: MAG książka
1/1

Paradisus precum, ex R. P. F. Ludovici Granatensis spiritualibus opusculis, aliorumque sanctorum patium et illustrium cum veterum, tum recentium scriptorum concinnatus / per Michaelem ab Isselt.
Coloniae : ex officina Arnoldi Quentelij, 1604

Miejsce: DZO książka
0/1

Pieśni ; Pieśń stuletnia / Horacy ; przełożył i wstępem opatrzył Stefan Gołębiowski. Wydanie 1 w tej edycji.
Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1980.

Miejsce: MAG książka
1/1

Sentencje łacińskie / w opracowaniu Anny Tkaczyk. Wydanie 1, (dodruk).
Wrocław : Wydawnictwo Astrum, copyright 2002.

Miejsce: MAG książka
1/1

Wybór z pism filozoficznych / Cycero ; [wybór] Jan Szczepański. Wydanie 2.
Lwów ; Warszawa : Książnica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, 1923.

Miejsce: CZYT książka
0/1
   

Rezultaty od 1 do 18 z 18

Spróbuj innego zapytania używając