WOM  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY

BIBLIOTEKI  PEDAGOGICZNEJ

KOHA

Szukałeś: 100a = Woźniak, Czesław . Znalezione 27

1 2 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 27

  Egz.
Dost./Ogl.

ADHD i nieśmiałość : ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych / [aut. Irena Sosin].
Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, copyright 2014.

Miejsce: MAG książka
2/2

Atrakcyjne zajęcia w przedszkolu / red. prowadzący Elżbieta Czerwińska-Klemke. +1 dysk optyczny (CD-ROM) + 1 płyta (CD).
Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2012.

Miejsce: PIP książka
0/1

Bajki o emocjach dla najmłodszych / Maciejka Mazan.
Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2014.

Miejsce: MAG książka
2/2

Bajki terapeutyczne dla najmłodszych / Maciejka Mazan. +1 płyta (CD).
Warszawa Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2013.

Miejsce: MAG książka
1/1

Ćwiczenia poranne i gimnastyczne / [red. prowadząca Zofia Makowska ; zespół aut. Iwona Grabska et al.].
Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2014.

Miejsce: MAG książka
2/2

Diagnoza gotowości szkolnej sześciolatka / Anna Kałużny.
Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2012.

Miejsce: MAG książka
1/1

Festyny, zawody, spotkania z rodzicami / [red. prowadząca Zofia Makowska ; zespół aut. Zofia Makowska et al.].
Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2014.

Miejsce: MAG książka
1/1

Funkcje słuchowe : ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych / [aut. Katarzyna Hipsz].
Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, copyright 2013.

Miejsce: MAG książka
1/1

Funkcje wzrokowe : ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych / [aut. Lidia Utrat-Milecka].
Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, copyright 2013.

Miejsce: MAG książka
0/1

Jak być dobrym wychowawcą? : autoewaluacja pracy wychowawczej, asertywność nauczyciela, skuteczne kierowanie klasą / Marek Grondas [et. al.].
Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2012.

Miejsce: MAG książka
2/2

Jesień z elementarzem : propozycje zabaw integracyjnych, scenariuszy i kart pracy : klasa 1 / [red. prowadzący Stenia Doroszuk ; aut. Monika Bachańska et al.].
Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2014.

Miejsce: MAG książka
1/1

Koncentracja uwagi : ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych / [aut. Irena Sosin].
Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, copyright 2013.

Miejsce: MAG książka
2/2

Myślenie matematyczne : zabawy i zadania dla starszych przedszkolaków : rytmy, liczenie i rachowanie / [red. Małgorzata Skura, Michał Lisicki ; zespół aut. Lidka Bodzan et al.].
Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, copyright 2014.

Miejsce: MAG książka
2/2

Myślenie matematyczne : zabawy i zadania dla młodszych przedszkolaków : liczenie i rachowanie, cechy wielkościowe i porównywanie wielkości, myślenie przyczynowo-skutkowe i rozwiązywanie problemów / [red. Małgorzata Skura, Michał Lisicki ; zespół aut. Marta Dłużak et al.].
Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, copyright 2014.

Miejsce: MAG książka
2/2

Problemy wychowawcze w przedszkolu : dziecko uzdolnione, zaburzenia SI, dziecko niecierpliwe, nadpobudliwość psychoruchowa, zachowania agresywne / [red. Grażyna Szeplewicz].
Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, copyright 2012.

Miejsce: MAG książka
1/1

Rodzice w przedszkolu : organizacja spotkań, wskazówki do prowadzenia rozmów, scenariusze zabaw i uroczystości / [red. Elżbieta Czerwińska-Klemke].
Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2012.

Miejsce: MAG książka
1/1

Scenariusze uroczystości przedszkolnych : zbiór pomysłów na cały rok / redaktor merytoryczny Monika Magdalena Bachańska.
Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, copyright 2012.

Miejsce: MAG książka
1/1

Sytuacje trudne i kryzysowe w przedszkolu / [redaktor merytoryczny Urszula Lisiewicz]. +1 dysk optyczny (CD-ROM).
Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, copyright 2012.

Miejsce: MAG książka
1/1

Terapia pedagogiczna w przedszkolu : z elementami integracji sensorycznej / red. prowadzący Beata Wycech. +1 płyta (CD).
Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2013.

Miejsce: PIP książka
1/1
 

Rezultaty od 1 do 19 z 27

Spróbuj innego zapytania używając