WOM  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY

BIBLIOTEKI  PEDAGOGICZNEJ

KOHA

Podręczniki wydane do 1945 r.


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2000100002810 KG.281 Arytmetyka dla pierwszej klasy gimnazjalnej / Chwiałkowski, Zygmunt.
2   2000100001509 KG.150 Ćwiczenia miernicze i kartograficzne w szkołach ogólnokształcących / Jezierski, Wacław.
3   2000100002919 KG.291 Geografia Polski : podręcznik do nauki geografii dla I klasy gimnazjalnej / Chałubińska, Aniela
4   2000100001288 KG.128 Geografja Rzeczypospolitej Polskiej i Wolnego Miasta Gdańska / Radliński, Tadeusz
5   2000100002742 KG.274 Geografja. Cz. 1, Azja, Afryka, Ameryka, Australja, Antarktyda / Siwak, Michał.
6   2000100002957 KG.295 Geometria : podręcznik na klasę II gimnazjalną / Zydler, Jan.
7   2000100002827 KG.282 Geometrja dla III klasy gimnazjalnej / Straszewicz, Stefan
8   2000100002834 KG.283 Geometrja dla III klasy gimnazjalnej / Łomnicki, Antoni.
9   2000100002841 KG.284 Geometrja dla III klasy gimnazjalnej / Iwaszkiewicz, Bolesław.
10   2000100416532 KG.41653 Geometrja dla IV klasy gimnazjalnej / Łomnicki, Antoni.
11   2000100002896 KG.289 Geometrja dla IV klasy gimnazjalnej / Łomnicki, Antoni.
12   2000100002926 KG.292 Gramatyka polska dla klasy V szkół powszechnych / Szober, Stanisław
13   2000100002872 KG.287 Iuvenis Romanus : czytanki łacińskie dla kl. II-ej gimnazjów ogólnokształcących / Kowalski, Jerzy
14   2000100002858 KG.285 Język polski : wybór wiadomości o znaczeniu i użyciu form językowych oraz o gwarach ludowych dla IV kl. gimn. / Klemensiewicz, Zenon
15   2000100002902 KG.290 Język polski : ćwiczenia i pogadanki gramatyczne dla I klasy gimnazjalnej / Klemensiewicz, Zenon
16   2000100222775 KG.22277 Język polski : wybór wiadomości z nauki o języku dla I klasy liceum pedagogicznego / Klemensiewicz, Zenon
17   2000100002940 KG.294 Le génie de la France. 1, Depuis les origines jusqu'a la grande Révolution : manuel de littérature et de civilisation française pour la premiere année des lycées / Czerny, S..
18   2000100002933 KG.293 Les Français de nos jours : podręcznik do nauki języka francuskiego dla IV klasy gimnazjalnej / Cieślińska, Olga.
19   2000100002964 KG.296 Literatura polska : wypisy dla klasy IX szkoły średniej / Borejsza, Jerzy
20   2000100002735 KG.273 Matematyka : geometrja. Cz. 1, Planimetrja / Mazurkiewicz, Józef.
21   2000100002971 KG.297 Nauka stylistyki i teorji literatury na przykładach i wzorach : kl. IV / Bogucka, Cecylia.
22   2000100001127 KG.112 Pedagogika : podręcznik szkolny w zakresie nauczania średniego : opracowana podług najnowszych wskazań wychowawczych / Peche, Jan Tadeusz.
23   2000100002766 KG.276 Pięć części świata pozaeuropejskich / Radliński, Tadeusz
24   2000100002759 KG.275 Początki nauki języka łacińskiego. T. 1 / Lewicki, Tadeusz Marian
25   2000100002728 KG.272 Podręcznik arytmetyki i algebry dla VI klasy gimnazjów / Mihułowicz, Jerzy.
26   2000100415610 KG.41561 Pogadanki krajoznawcze dla szkół powszechnych i I klasy szkół średnich z 114 rycinami / Romer, Eugeniusz
27   2000100002889 KG.288 Przyroda martwa dla VII klasy szkół powszechnych / Żłobicki, Władysław.
28   2000100496916 KG.49691 U progu Polski : czytanka polska dla IV klasy szkoły powszechnej / Tync, Stanisław
29   2000100002865 KG.286 Vir bonus : podręcznik łaciny dla III klasy gimnazjalnej / Sinko, Tadeusz
30   2000100002797 KG.279 Zarys historji Polski : (na klasę VII) / Lewicki, Anatol.
31   2000100002711 KG.271 Zbiór zadań matematycznych : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich /
 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
32   2000100536070 KG.53607 Gramatyka polska w ćwiczeniach : podręcznik dla szkół powszechnych i klas niższych szkół średnich. Z. 1 / Szober, Stanisław
33   2000100579824 KG.57982 Ku lepszej przyszłości : czytanki polskie dla starszej młodzieży szkół powszechnych / Szyper, Henryk
34   2000100558096 KG.55809 Mówią wieki. Cz. 1, Pierwszy rok nauki języka polskiego w gimnazjach / Balicki, Juliusz