WOM  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY

BIBLIOTEKI  PEDAGOGICZNEJ

KOHA

Starodruki


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2000100323403 KG.32340 Biblia cum casibus summa rijs et concordantijs novi et veteris testamenti illustrata
2   2000100323410 KG.32341 Calvinismus hoc est Errorum zwinglio-calvinianorum methodica enumeratio & brevis, pia et modesta refutatio, [...] / Gisenius, Johannes.
3   2000100305171 KG.30517 Enarrationes piae, doctae et catholicae, in epistolam D. Pauli ad Romanos : in quibus et contenta et iuxta sacram doctrinam et orthodoxam fidem... : accedunt et tractationes peculiares, de Mysteria Sacratissimae Trinitatis, de tempore quo Petrus extitit R / Naclantus, Jacobus.
4   2000100347362 KG.34736 Inwentarz nowy praw, traktatow y konstytucyi koronnych y W[ielkiego] X[ięstwa] Lit[ewskiego] w czasie bezkrolewia r. 1764 y za panowania [...] Stanisława Augusta do roku 1780 uchwalonych, na wzor inwentarza dawnieyszego ułożony /
5   2000100305195 KG.30519 Johann Hübners Kurtze Fragen aus der neuen und alten Geographie biss auf gegenwärtige Zeit continuiret, und mit einer nusslichen Einleitung vor die Anfänger, auch mit einer ausführlichen Vorrede und neu verbessertem Register vermehret Hübner, Johann.
6   2000100305188 KG.30518 Odrodzona w oyczystym języku Farsalia Lukana to jest Woyna domowa Rzymska, z argumentami Sewera Sulpicyusza, y supplementami roznych ofiarowana [...] Władysławowi z Krzywonogi Łosiowi, wojewodzie pomorskiemu [...] / Lukan
7   2000100347379 KG.34737 Paradisus precum, ex R. P. F. Ludovici Granatensis spiritualibus opusculis, aliorumque sanctorum patium et illustrium cum veterum, tum recentium scriptorum concinnatus / , Ludwik z Granady.
8   2000100364758 KG.36475 Wieniec niewiędnieiący, przeczystey P. Mariey zamykaiący w sobie kazania na wszytkie iey swięta doroczne / Starowolski, Szymon