WOM  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY

BIBLIOTEKI  PEDAGOGICZNEJ

KOHA

Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta (1940- ). (w 33 rekordach)


 1. Kolczyńska, Edyta Gruszczyk-.
 2. Gruszczyk, Edyta.
 1. Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta(1940- ).
 1. Diagnoza działalności matematycznej dzieci z klas początkowych : zestaw testów i wyniki badań / Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta
 2. Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu : jak świadomie je wychowywać i uczyć / Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta
 3. Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki : przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze / Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta
 4. Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki : przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze / Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta
 5. Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki : przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze / Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta
 6. Dziecięca matematyka : książka dla rodziców i nauczycieli / Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta
 7. Dziecięca matematyka : książka dla rodziców i nauczycieli dzieci z wadą słuchu / Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta
 8. Dziecięca matematyka : metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu, w szkole i w placówkach integracyjnych / Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta
 9. Dziecięca matematyka : wychowanie przedszkolne : program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych / Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta
 10. Dziecięce liczenie : zestaw testów do diagnozowania wskaźników dojrzałości do uczenia się matematyki /
 11. Edukacja matematyczna w klasie I : książka dla nauczycieli i rodziców : cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz opisy zajęć z dziećmi : praca zbiorowa /
 12. Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier? : metodyka, scenariusze zajęć oraz wiele ciekawych gier i zabaw / Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta
 13. Jak pomóc dziecku pokonać niepowodzenia w nauce matematyki? : podręcznik dla rodziców, terapeutów i nauczycieli z serii Dziecięca matematyka / Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta
 14. Metodologia badań psychologicznych : (skrypt dla II roku psychologii studiów dziennych i zaocznych)
 15. Metodologia badań psychologicznych : (skrypt dla II roku psychologii studiów dziennych i zaocznych)
 16. Nauczycielska diagnoza edukacji matematycznej dzieci : metody, interpretacje i wnioski / Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta
 17. Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej : jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski / Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta
 18. Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej : jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski / Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta
 19. Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej / Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta
 20. O dzieciach matematycznie uzdolnionych : książka dla rodziców i nauczycieli /
 21. Praca wychowawczo-dydaktyczna z dziećmi trzyletnimi w przedszkolu : poradnik metodyczny / Bigda, Gertruda.
 22. Praca wychowawczo-dydaktyczna z dziećmi trzyletnimi w przedszkolu : poradnik metodyczny / Bigda, Gertruda.
 23. Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków : cele i treści kształcenia oraz komentarze psychologiczne i pedagogiczne : (dla przedszkoli różnego typu, do których uczęszczają czterolatki i pięciolatki) / Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta
 24. Program wychowania i kształcenia oraz wspomagania rozwoju sześciolatków w przedszkolach, w klasach zerowych i w placówkach integracyjnych z komentarzami psychologicznymi i metodycznymi / Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta
 25. Psychologia wychowawcza stosowana : przewodnik dla studentów III i IV roku psychologii studiów stacjonarnych i zaocznych / Bolechowska, Maria
 26. Starsze przedszkolaki : jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu : praca zbiorowa / Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta
 27. Wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności do skupiania uwagi i zapamiętywania : uwarunkowania psychologiczne i pedagogiczne, programy i metodyka / Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta
 28. Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków : książka dla rodziców, terapeutów i nauczycieli przedszkola / Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta
 29. Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków : pakiet pomocy / Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta
 30. Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji : cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz wskazówki do prowadzenia zajęć z dziećmi w domu, w przedszkolu i w szkole : praca zbiorowa /
 31. Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się : książka dla rodziców, terapeutów i nauczycielek przedszkola : fakty, dylematy, interpretacje / Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta
 32. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole : podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności / Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta
 33. Zastosowanie darów Froebla w dziecięcej matematyce : treści kształcenia, komentarze metodyczne oraz opisy zajęć wspomagających rozwój umysłowy i edukację matematyczną przedszkolaków / Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta