WOM  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY

BIBLIOTEKI  PEDAGOGICZNEJ

KOHA

Kolankiewicz, Maria. (w 7 rekordach)


  1. Kolankiewicz, Maria.
  1. Dzieci do trzeciego roku życia w instytucjach opiekuńczych w Europie : statystyka i cechy charakterystyczne / Browne, Kevin.
  2. Młodzi dorośli opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze / Kolankiewicz, Maria.
  3. Placówki opiekuńczo-wychowawcze : historia i współczesność / Kolankiewicz, Maria.
  4. Polityka społeczna, służby socjalne i kształcenie pracowników socjalnych w Europie /
  5. Porzuceni i powierzeni trosce : Dom Małych Dzieci / Kolankiewicz, Maria.
  6. Uciekinierzy z życia : (fragmenty) : leczenie dzieci zaburzonych emocjonalnie / Bettelheim, Bruno
  7. Zagrożone dzieciństwo : rodzinne i instytucjonalne formy opieki /